ĮGALIOJIMŲ REGISTRO PASLAUGA
VIEŠA INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONĖMIS SUDARYTŲ ĮGALIOJIMŲ PAIEŠKA
Viešoje informacinių technologijų priemonėmis sudarytų įgaliojimų paieškoje Jūs galite patikrinti informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įgaliojimo įregistravimo Įgaliojimų registre faktą ir jo turinį.

Registrų centras, registruodamas informacinių technologijų priemonėmis sudaromus įgaliojimus, įgaliojimo teisėtumo netikrina. Už įgaliojimo pavedimo turinį atsako įgaliotojas. Institucija, įstaiga ar asmuo, kuriam pateikiamas informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įgaliojimas sprendžia ar įgaliojimas atitinka teisės aktuose nustatytos formos ir turinio reikalavimus.

Žemiau esančiuose laukeliuose įrašykite fizinio asmens kodą, įgaliojimui suteiktą identifikavimo kodą ir saugos kodą:
  • jei įgaliojimas yra įregistruotas Įgaliojimų registre, Jums bus pateiktas įgaliojimas peržiūrai;
  • jei įgaliojimas yra išregistruotas iš Įgaliojimų registro, Jums bus pateiktas pranešimas „Įgaliojimas išregistruotas" ir nurodyta išregistravimo data bei laikas;
  • jei pagal nurodytus paieškos kriterijus duomenų Įgaliojimų registre nėra, Jums bus pateiktas pranešimas „Įgaliojimų registre nėra duomenų pagal nurodytus paieškos kriterijus“;
  • jei įgaliojimas duotas daugiau nei vienam įgaliotiniui, kurie įgaliojime nurodytą pavedimą atlieka veikdami atskirai, ir įgaliotinis, pagal kurio asmens kodą atlikote paiešką, yra atsisakęs įgaliojimo, Jums bus pateiktas įgaliotinio pareiškimas dėl atsisakymo;
Jei turite klausimų, juos galite pateikti interaktyvaus konsultavimo svetainėje info.registrucentras.lt arba Informacinės tarnybos telefonu (8 5) 268 8262.
Captcha