VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246
Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre

Registruoti įgaliojimą » Vieša paieška » Naudojimosi taisyklės »

Informuojame, kad modernizavus įgaliojimo sudarymo ir registravimo Įgaliojimų registre paslaugą nuo 2019 m. rugpjūčio 28 d. paslauga integruota į Registrų centro klientų savitarnos sistemą (www.registrucentras.lt/savitarna/).

Pastebėjus sutrikimus kreipkitės adresu tr@registrucentras.lt

Pagrindinė informacija

Trumpas aprašymas Fizinis asmuo informacinių technologijų priemonėmis gali sudaryti šiuos įgaliojimus:
1. korespondencijai gauti;
2. darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms gauti;
3. pensijai (pensijoms) gauti;
4. pašalpai gauti;
5. stipendijai gauti;
6. viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti.
Šie įgaliojimai duodami juos įregistruojant Įgaliojimų registre.
Suteikimo trukmė Informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įgaliojimas registre įregistruojamas jo pateikimo registrui (sudarymo) momentu, išskyrus atvejus, kai nėra gautas atlyginimas už įgaliojimo įregistravimą.
Atlyginimo dydis Įgaliojimo įregistravimas – 1,74 Eur.
Įgaliojimas išregistruojamas neatlygintinai.
"Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 1159 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų objektų registravimą ir naudojimąsi šių registrų duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo
Paslaugos teikėjas Valstybės įmonė Registrų centras
Asmens duomenų apsauga Informaciją apie fizinio asmens duomenis, tvarkomus valstybės įmonėje Registrų centre, rasite čia
Pastaba Institucijos, įstaigos ar asmenys, kuriems pateikiamas informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įgaliojimas, sprendžia ar įgaliojimas atitinka teisės aktuose nustatytos formos ir turinio reikalavimus.