VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09230 Vilnius
Konsultacijų centro portalas
Tel. (8 5) 268 8262
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Į. k. 124110246, PVM mokėtojo kodas LT241102419
Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre

Registruoti įgaliojimą » Vieša paieška » Naudojimosi taisyklės »

Informuojame, kad modernizavus įgaliojimo sudarymo ir registravimo Įgaliojimų registre paslaugą nuo 2019 m. rugpjūčio 28 d. paslauga integruota į Registrų centro klientų savitarnos sistemą (www.registrucentras.lt/savitarna/).

Pastebėjus sutrikimus kreipkitės adresu tr@registrucentras.lt

Pagrindinė informacija

Trumpas aprašymas Fizinis asmuo informacinių technologijų priemonėmis gali sudaryti šiuos įgaliojimus:
1. korespondencijai gauti;
2. darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms gauti;
3. pensijai (pensijoms) gauti;
4. pašalpai gauti;
5. stipendijai gauti;
6. viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti.
Šie įgaliojimai duodami juos įregistruojant Įgaliojimų registre.
Suteikimo trukmė Informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įgaliojimas registre įregistruojamas jo pateikimo registrui (sudarymo) momentu, išskyrus atvejus, kai nėra gautas atlyginimas už įgaliojimo įregistravimą.
Atlyginimo dydis Įgaliojimo įregistravimas – 3,69 Eur.
Įgaliojimas išregistruojamas neatlygintinai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“
Paslaugos teikėjas Valstybės įmonė Registrų centras
Asmens duomenų apsauga Informaciją apie fizinio asmens duomenis, tvarkomus valstybės įmonėje Registrų centre, rasite čia
Pastaba Institucijos, įstaigos ar asmenys, kuriems pateikiamas informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įgaliojimas, sprendžia ar įgaliojimas atitinka teisės aktuose nustatytos formos ir turinio reikalavimus.